OFERTA

OCHRONA PERYMETRYCZNA (OBWODOWA)
Radary nadzorujące
   -FLIR
   -Navtech Radar
   -K&G Spectrum
   -Silent Sentinel
Ochrona Światłowodowa
   -Fiber SenSys

SYSTEMY OCHRONY
kontrola dostępu
telewizja przemysłowa (CCTV)
sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
sygnalizacja pożaru
dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
systemy zasysające
oświetlenie awaryjne
systemy oddymiania

SERWIS

SZKOLENIA

Serwis

Firma KABE Systemy Alarmowe świadczy Klientom profesjonalne usługi także w zakresie serwisowania i konserwacji zainstalowanych systemów dbając o to by funkcjonowały one należycie i były utrzymywane w ciągłej sprawności technicznej.

Zakres usług w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne instalacji
  • Rozbudowy, modernizacje istniejących systemów
  • Konserwacje i przeglądy systemów alarmowych, p.poż., oddymiania, CCTV, kontroli dostępu, DSO


Zgłoszenie serwisowe dotyczące instalacji bezpieczeństwa przyjmowane są pod nr telefonu (032) 32-48-944 w godzinach pracy firmy od 7.00 - 15.00 w dni robocze.

Poza godzinami urzędowania firmy, zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Serwisant pod nr telefonu 601-47-85-54.

Całodobowo Dyżurny Serwisant udziela naszym Klientom bezpłatnej, telefonicznej porady technicznej związanej z funkcjonowaniem zainstalowanego systemu oraz podejmuje niezbędne interwencje serwisowe.
 

   Aktualności | O firmie | Oferta | Dokumenty | Zapytanie ofertowe | Kontakt | Rejestracja | Certyfikaty | Praca Copyright 2009 KABE SYSTEMY ALARMOWE