OFERTA

OCHRONA PERYMETRYCZNA (OBWODOWA)
Radary nadzorujące
   -FLIR
   -Navtech Radar
   -K&G Spectrum
   -Silent Sentinel
Ochrona Światłowodowa
   -Fiber SenSys

SYSTEMY OCHRONY
kontrola dostępu
telewizja przemysłowa (CCTV)
sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN)

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
sygnalizacja pożaru
dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
systemy zasysające
oświetlenie awaryjne
systemy oddymiania

SERWIS

SZKOLENIA

radar_map.jpgTechnologia Radarowa

Zasady funkcjonowania technologii radarowej

Systemy przestrzennej ochrony radarowej 360° są przystosowane do monitorowania dużych obszarów. Funkcjonują jak tradycyjny, znany każdemu radar – umożliwiając szybkie zataczanie pełnego koła, stale analizują sygnały zwrotne w celu ustalenia ewentualnych ruchów w badanym obszarze.

Czujniki radarowe funkcjonują sprawnie na ziemi i na wodzie, bez względu na warunki atmosferyczne, a natężenie oświetlenia nie ma wpływu na ich skuteczność. Silne opady deszczu lub śniegu nieznacznie tylko zmniejszają ich czułość. W obserwowanym obszarze wykrywają osoby (czołgające się,idące lub biegnące), pojazdy, łodzie, samoloty i inne poruszające się obiekty. Po wykryciu intruza system na bieżąco śledzi kierunek i prędkość jego poruszania się, w każdej chwili pokazując dokładne położenie napastnika. Czułość i rozdzielczość sygnału są zwykle tak zestrojone, aby eliminować małe obiekty niestanowiące zagrożenia bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Radarowy system ochrony składa się z jednego lub wielu dowolnie rozmieszczonych aktywnych radarów skanujących w sposób ciągły przestrzeń wokół siebie. Radary te łączy się sieciowo – przewodowo lub bezprzewodowo – z centrum monitorującym. Prosta i zrozumiała prezentacja danych (dźwiękowa i optyczna) umożliwia obsługę systemu już po krótkim przeszkoleniu.

radar_map1Systemy radarowe współpracują z GPS, co pozwala na precyzyjne wgranie do systemu nadzorującego mapy, czytelne zobrazowanie chronionego terenu oraz dokładne umiejscowienie w nim intruzów. Oprogramowanie systemu umożliwia nadawanie wykrytemu obiektowi statusu swój/obcy, a także maskowanie (wyłączanie spod ochrony) dowolnego wycinka z chronionego obszaru. Co bardzo ważne, operator nie musi śledzić monitorów dopóty, dopóki radar nie zasygnalizuje alarmu akustycznie. Znacznie podnosi to skuteczność ochrony fizycznej obiektu.

Nagrodzone radary są wyposazone w oprogramowanie umożliwiające sterowanie zintegrowanymi z nimi kamerami, zarówno konwencjonalnymi CCD dzień/noc, jak i termowizyjnymi. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala na podniesienie bezpieczeństwa systemu na poziom niedostępny dla dotychczasowych systemów ochrony. Umożliwia nie tylko wykrycie poruszającego się obiektu na długo przed jego zbliżeniem się do chronionego obiektu, ale również automatyczne nakierowanie nań kamery, wyświetlenie jej obrazu na monitorze i włączenie rejestracji. Pozwala na bieżące śledzenie obiektu, umożliwiając operatorowi, po przybliżeniu obrazu (z wykorzystaniem zoomu), bezbłędną klasyfikację i identyfikację niezależnie od natężenia oświetlenia i warunków atmosferycznych. Informacja o dokładnym aktualnym miejscu pobytu intruza radykalnie zwiększa bezpieczeństwo grupy interwencyjnej.

Grupa nagrodzonych radarów obejmuje urządzenia o różnym zasięgu wykrywania obiektów: 150, 200, 350, 500, 800, 1400 i 12 000 metrów. Zapewnia to optymalny dobór jednostki do chronionego obszaru.

Nie można nie wspomnieć o głównej słabości technologii radarowej: radar wykrywa obiekty w każdych warunkach oświetlenia i pogody, ale tylko takie – jak można by to obrazowo przedstawić – jakie osoba o sokolim wzroku dostrzegłaby w znakomitych warunkach oświetlenia. Radar nie wykryje niestety intruza schowanego za drzewami, zabudowaniami, nierównościami terenu, wreszcie czołgającego się w wysokiej trawie. Dobierając urządzenia, projektant musi uwzględnić tę cechę radaru i tak skompletować urządzenia z dostępnej gamy, by powierzchnia chroniona przez radar możliwie dokładnie pokrywała się z terenem zabezpieczanym.

Uwagi końcowe

W ustawie z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.) pojawiło się pojęcie infrastruktury krytycznej. Problem ten został opisany w „sa” 3/2008, s. 20. Warto tu zacytować następujące wytyczne: „Zagrożenia infrastruktury krytycznej (…) stawiają branży ochrony wysokie wymagania techniczno-organizacyjne. Jednym z nich jest potrzeba kontroli obszaru obiektu i jego otoczenia z możliwością wykrywania, rozpoznania, identyfikacji i ciągłego śledzenia intruza, bez względu na warunki atmosferyczne i porę doby”.

Obecnie jedynie technologia radarowa zintegrowana z systemem nadzoru wizyjnego jest w stanie spełnić ten warunek. Przyznanie rozwiązaniu, które na polskim rynku oferuje firma KABE, ytułu Polskiego Mistrza Techniki Alarmowej 2008 r. w dziedzinie zintegrowanych systemów sygnalizacji zagrożeń świadczy o dobrym rozeznaniu kapituły konkursu w najnowszych wymaganiach i trendach w dziedzinie technicznego zabezpieczenia mienia.

   Aktualności | O firmie | Oferta | Dokumenty | Zapytanie ofertowe | Kontakt | Rejestracja | Certyfikaty | Praca Copyright 2009 KABE SYSTEMY ALARMOWE